Навигација

Општа лингвистика

Обавештења

Архива вести
Upis ocena

Upis ocena

Upis ocena iz svih slovenističkih predmeta biće u sredu 10.7. od 11 do 12h u kabinetu 15a. U indeks upišite sve ...

Usvajanje drugog jezika - vežbe

Usvajanje drugog jezika - vežbe

Današnji čas vežbi iz Usvajanja L2 otkazuje se zbog bolesti nastavnika. Nadoknada ovog časa biće održana u utor...

Usvajanje drugog jezika

Usvajanje drugog jezika

Otkazuje se predavanje iz predmeta „Usvajanje drugog jezika”, zakazano za četvrtak, 23. maj 2024. godine, prema ...

Konferencije

Konferencije

Obaveštavamo studente da se mogu prijaviti na dve konferencije za mlade slaviste. Detalje možete pronaći na sle...

Опште информације

Наставним планом и програмом Катедре за општу лингвистику обухваћени су главни нивои описа језика – фонетика, фонологија, морфологија, синтакса, семантика, прагматика и анализа дискурса, а велика пажња посвећује се и примењеним и интердисциплинарним областима попут корпусне лингвистике, социолингвистике, психолингвистике, ареалне лингвистике, усвајања језика и других. Почевши од школске 2009/10. године, студенти Групе 26 обавезно комбинују студије опште лингвистике са студијама савременог страног језика у трајању од четири године (осам семестара), чиме по завршетку студија стичу звање дипломираног филолога.

Већина курсева које организује Катедра за општу лингвистику отворена је и за студенте других студијских група Филолошког факултета у виду изборних предмета. Катедра такође има значајну улогу у настави и менторисању радова на мастер и докторским студијама из области науке о језику. При Катедри за општу лингвистику одвија се и настава словеначког језика и културе, као и знаковног језика.

Библиотека

Библиотека Катедре за општу лингвистику
Књиге из фонда Катедре за општу лингвистику налазе се у катедарским кабинетима на петом спрату. Студенти књиге могу погледати и позајмити (уз индекс) у кабинету 517.

Књиге из области словенистике налазе се у библиотекама Катедре за српски језик, Катедре за српску књижевност и у кабинету 15а.

Важне информације: COBISS

Активности и сарадња

Катедра за општу лингвистику има активну сарадњу са Друштвом за примењену лингвистику Србије, Центром за примењену лингвистику Филолошког факултета, као и са Центром за словеначки као страни језик Филозофског факултета Универзитета у Љубљани. Поред тога, чланови Катедре учествују у бројним домаћим и међународним пројектима у оквиру истраживачких и стручних активности: Reldi, CEEPUS, COST.

Контакти

  • Управник Катедре
  • проф. др Наталија Панић Церовски
  • 011/2021-610
  • кабинет 517
  • Секретар Катедре
  • Марија Станковић Глишић
  • 011/2021-610
  • кабинет 517