Навигација

Основне академске студије

Основне академске студије

Филолошки факултет Универзитета у Београду јединствен је по разноврсности понуде студијских модула – укупно 28 – у оквиру четири студијска програма основних академских студија: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Језик, књижевност, култура. Кроз понуђене обавезне и изборне предмете и стручну праксу студентима се омогућује стицање теоријских и практичних знања и вештина из филологије, методике наставе српског и страних језика и књижевности, опште лингвистике, науке о књижевности, библиотекарства и информатике, као и друштвено-хуманистичких дисциплина важних за критичко мишљење и темељно обављање послова у областима образовања, науке, преводилаштва, публицистике, медија и комуникација, издаваштва, библиотекарства, културе, и у многим другим секторима.

Контакти

  • Татјана Миленковић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • Данило Обренић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • 011/2021-735
  • Иван Самарџић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • 011/2021-737